Пенсияне яңадан исәпләү

11 октябрь 2018 ел., пәнҗешәмбе

      Пенсияне яңадан исәпләү-яңа документлар тапшыру, бу күләмгә бәйле хәлләрне үзгәртү яки законнарны үзгәртү белән бәйле рәвештә пенсия күләмен үзгәртү.

Пенсияне яңадан исәпләү хокукы пенсионерларда түбәндәге очракларда барлыкка килә:

* 80 яшь;

* инвалидлык;

* Туендыручысын югалту уңаеннан хезмәт пенсиясенең эшкә яраксыз әгъзалары яки алучылар категориясе үзгәрү;

• Ерак Себер районнарында һәм (яки) аларга тиңләштерелгән урыннарда һәм (яисә) картлык буенча хезмәт пенсиясенең иминият өлешенең югары беркетелгән база күләмен яки ерак Себер районнарында һәм (яисә) аларга тиңләштерелгән урыннарда эшләү белән бәйле рәвештә инвалидлык буенча хезмәт пенсиясенең беркетелгән база күләмен билгеләү хокукын бирә торган иминият стажын сатып алу;;

• Картлык (инвалидлык) буенча хезмәт пенсиясенең иминият өлеше билгеләнгәннән соң 12 тулы ай эчендә йә картлык (инвалидлык) буенча хезмәт пенсиясенең күрсәтелгән өлеше күләмен яки инвалидлык буенча хезмәт пенсиясенең күрсәтелгән өлеше күләмен яңадан исәпләү (корректировкалау) көненнән соң эшне һәм (яисә) башка эшчәнлекне гамәлгә ашыру;

* Пенсия законнарында каралган башка очракларда.

           Пенсионерның хезмәт пенсиясенең күләмен арттыру ягына яңадан исәпләү турындагы гаризасы пенсия алу урыны буенча Россия Пенсия фондының территориаль органына тапшырыла.

         Язма гариза бирмичә, пенсионер 80 яшькә җитүгә бәйле рәвештә картлык буенча хезмәт пенсиясенең иминият өлеше күләмен, шулай ук картлык буенча хезмәт пенсиясенең һәм инвалидлык буенча хезмәт пенсиясенең иминият өлеше күләмен арттыру ягына яңадан исәп-хисап ясала.

            Билгеләнгән пенсия күләмен гамәлдәге пенсия законнарында каралган шартлар килеп туган очракта, пенсионер гаризасыннан башка киметү ягына яңадан исәпләү башкарыла.

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования