Районның ҖҮО эшен төгәл үтәүне тәэмин итүне оештыру эшләрен башкара.Элемтә өчен мәгълүмат
Телефон: 8(84344) 2-77-03
Факс: 8 (84344) 2-77-03

ҖҮО белән эшләү бүлеге
Должность ФИО Телефон
Николаева Ирина Анатолий кызы (884344) 2-89-91
ҖҮО белән эшләү буенча баш белгеч Крмакова Гузалия Шарипзян кызы (84344) 2-77-03
Крайнова Наталья Владимир кызы (884344) 2-85-04


Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International